REGATY ŻYWIEC ORAZ BAGRY KRAKÓW

Regaty wyjazdowe do Żywca - jedziemy w czwartek około 18:30

Regaty w Krakowie. Spotykamy się w sobotę o godz. 8:30 na przystani. Wpłacamy 100 zł w sobotę na opłate startową oraz koszty paliwa i trenerskie.

Program Regat:

PROGRAM REGAT
Piątek, 28 września 2018 r.
17 00 – 20 00 Przyjmowanie zgłoszeń do regat, zakwaterowanie ekip
20 00 Odprawa kierowników ekip i trenerów
Sobota, 29 września 2018 r.
08 30 – 10 00 Przyjmowanie zgłoszeń do regat, zakwaterowanie ekip
10 30 Ceremonia Otwarcia Regat
11 25 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
16 00 Sygnał ostrzeżenia do wyścigu Optimistów o Puchar Żółwia (trenerzy, rodzice w
wieku 30+)
16 45 Grill dla uczestników regat i gości
18 00 – 21 00 Wyjście do Parku Wodnego (transport własny)
Niedziela, 30 września 2018 r.
07 00 Wyjazd do kopalni soli w Wieliczce – Komora Św. Kingi (transport własny)
10 25 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia
13 00 – 16 00 Gry i zabawy sprawnościowe dla uczestników regat, widzów i sympatyków
16 00 Zakończenie regat, rozdanie pucharów, dyplomów i nagród,

XIV REGATY O PUCHAR PREZYDENTA KRAKOWA
w klasach: Optimist A i Optimist B
Laser Radial, Laser 4,7, Ok-Dinghy, Europa, Cadet
Kraków, 29.09.2018 – 07.10.2018
LIGA POŁUDNIOWA
w klasach: Optimist A, Optimist B, Laser Radial, Laser 4,7
.
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Klub Żeglarski Horn Kraków
1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing 2017 - 2020.
1.2 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie.
1.3 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” ma zastosowanie.
1.4 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie stosowana jest kara zgodnie z PRŻ Wstęp – Adnotacja.
[NP] oznacza przepis, który nie stanowi podstawy do protestu lub prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez jacht.
1.6 Do listy przepisów w PRŻ 63.1 należy dodać PRŻ 64.4(b).
2 REKLAMOWANIE [DP]
Jachty mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.
3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY
3.1 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: Optimist A, Optimist B, Laser Radial, Laser 4,7, Ok-Dinghy, Europa i Cadet.
3.2 Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w biurze regat:
a) dla klasy Optimist w dniu 28.09.2018 w godz. od 17 00 do 20 00 oraz w dniu 29.09.2018 w godz. od 08 30 do 10 00.
b) dla klas Laser Radial, Laser 4,7, Ok-Dinghy, Europa i Cadet w dniu 05.10.2018 w godz. od 17 00 do 20 00 oraz w dniu 06.10.2018 w godz. od 08 30 do 10 00.
3.3 Kodeks Uprawnień ISAF (Regulacja 19) obowiązuje wszystkich zawodników.
3.4 Starty do wyścigów w danych klasach będą przeprowadzane wspólnie dla kobiet i mężczyzn.
3.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
a) dowód wpłaty wpisowego do regat;
b) aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich) wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – lekarskiego;
c) licencja sportowa zawodnika PZŻ;
d) ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
e) certyfikat lub świadectwo pomiarowe;
f) licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (w przypadku eksponowania)
4 WPISOWE DO REGAT
4.1 Wpisowe do regat wynosi:
KLASA
WPŁATA
Optimist A, Optimist B, Laser Radial, Laser 4,7,
Ok-Dinghy, Europa
50,00 zł
Cadet
80,00
4.2 Opłaty wpisowej należy dokonać w Biurze regat podczas zgłoszeń finalnych.

klub@lider.krakow.pl lub na grupie sekcji: https://www.facebook.com/groups/1222317927788212/