SEKCJE

 

Sekcje sportowe klubu organizują zajęcia treningowe i zawody w dziedzinach swoich specjalności, oraz wyjazdy na zawody urządzane przez inne kluby. 

Zimą są to zawody i treningi w sportach śnieżnych (sekcja narciarska), treningi i zawody w pływaniu (baseny), treningi ogólnorozwojowe (sale gimnastyczne) Pozostałe okresy (wiosna, lato i jesień) to główny czas zajęć sekcji: żeglarskiej, rowerowej, pływackiej i rolkowej. 
Oraz treningi ogólnorozwojowe w salach gimnastycznych i terenach sportowych, organizowanych przez wszystkie sekcje Lidera. 
 
Celem klubu jest przygotowanie Członków klubu do okresu zawodów, organizowanych przez wiele klubów sportowych (również przez KN Lider) i zrównoważony rozwój młodych sportowców, co skutkuje coraz lepszymi wynikami członków klubu w zawodach własnych i zewnętrznych. 
 Oprócz fizycznego rozwoju i podnoszenia umiejętności motorycznych, efektem (jednym z najważniejszych dla Klubu) jest osiąganie coraz lepszych rezultatów podczas zawodów (współzawodnictwa) w prowadzonych przez klub grupach sportowych. 
 
Młodzi zawodnicy (albo... adepci sportu) mogą w klubie próbować swoich sportowych możliwości we wszystkich sekcjach Lidera, aby znaleźć "swoją ulubioną dyscyplinę", albo rozwijać się we wszystkich (lub kilku) sekcjach.
 
 

Tutaj... znowu linki do poszczególnych sekcji: